Po-Pá: 9–19 So: 9-13
Jak funguje fotovoltaika

Fotovoltaika je věda, která se zaměřuje na přeměnu sluneční energie na elektrickou energii prostřednictvím solárních článků. Solární energie je čistý, obnovitelný a udržitelný zdroj energie, který má potenciál pomoci řešit energetické problémy a snižovat naši závislost na fosilních palivech. V následujících sekcích se podíváme na základní principy a technologie fotovoltaiky a proč je důležité rozumět jejich fungování.

 • Fotovoltaika je věda, která se zaměřuje na přeměnu sluneční energie na elektrickou energii prostřednictvím solárních článků.
 • Fotovoltaický jev spočívá v přeměně světla na elektrický proud, základem jsou polovodičové materiály, jako je křemík.
 • Solární články jsou základní stavební jednotky fotovoltaických systémů a jsou spojeny do solárních panelů.
 • Fotovoltaický systém se skládá ze solárních panelů, střídače a dalších komponent; existují autonomní a systémy napojené na síť.
 • Výhody fotovoltaiky zahrnují obnovitelnost, šetrnost k životnímu prostředí, snadnou údržbu a flexibilitu.
 • Nevýhody fotovoltaiky zahrnují variabilitu, iniciační investice a estetiku solárních panelů.
 • Budoucnost fotovoltaiky je spojena s neustálým vývojem, zlepšováním účinnosti a snižováním nákladů.
 • Fotovoltaika je klíčovou technologií pro přechod na udržitelné energetické zdroje a bude hrát důležitou roli v energetické budoucnosti.

1. Princip fotovoltaiky

Fotovoltaický jev spočívá v přeměně světla na elektrický proud. Tento jev objevil v roce 1839 francouzský fyzik Alexandre-Edmond Becquerel. Základem fotovoltaiky jsou polovodičové materiály, které generují elektrický proud, když jsou vystaveny světlu. Nejčastěji se v solárních článcích používá křemík, který je široce dostupný a má dobré vlastnosti pro tento účel.

2. Solární články a panely

Solární články jsou základní stavební jednotky fotovoltaických systémů. Tyto články jsou tvořeny tenkou vrstvou polovodičového materiálu, jako je křemík, a na povrchu mají antireflexní vrstvu, která zvyšuje absorpci světla. Solární články jsou následně spojeny do solárních panelů, které se instalují na střechách, fasádách nebo volných plochách, kde mohou efektivně zachytávat sluneční energii.

3. Fotovoltaické systémy

Fotovoltaický systém se skládá ze solárních panelů, střídače, který mění stejnosměrný proud z panelů na střídavý proud použitelný v elektrické síti, a dalších komponent, jako jsou kabely, konektory a montážní materiál. Existují dvě základní kategorie fotovoltaických systémů: autonomní (ostrovní) systémy, které nejsou napojeny na elektrickou síť a ukládají energii do akumulátorů, a systémy napojené na síť, které do ní dodávají vyrobenou energii.

4. Výhody a nevýhody fotovoltaiky

Fotovoltaika nabízí řadu výhod, včetně:

 • Obnovitelnost: Solární energie je nevyčerpatelný zdroj, který nezpůsobuje emise škodlivých látek.
 • Šetrnost k životnímu prostředí: Solární elektrárny mají minimální dopad na životní prostředí během provozu.
 • Snadná údržba: Solární panely vyžadují minimální údržbu a mají dlouhou životnost, často přes 25 let.
 • Flexibilita: Solární systémy mohou být instalovány ve velkém i malém měřítku a lze je snadno rozšířit.

Na druhou stranu existují i nevýhody, jako:

 • Variabilita: Výroba solární energie závisí na intenzitě slunečního záření a je ovlivněna počasím a dobou dne.
 • Iniciační investice: Instalace fotovoltaických systémů vyžaduje značné počáteční náklady, ačkoli se tyto náklady postupně snižují.
 • Estetika: Někteří lidé považují solární panely za esteticky nevzhledné, což může ovlivnit jejich rozhodnutí o instalaci.

5. Budoucnost fotovoltaiky

Fotovoltaický průmysl prochází neustálým vývojem, s cílem zlepšit účinnost solárních článků, snížit náklady na výrobu a instalaci a zvýšit energetickou nezávislost. Výzkum se zaměřuje na vývoj nových materiálů a inovativních technologií, jako je tandemová fotovoltaika, která kombinuje různé materiály pro lepší využití slunečního spektra.

Závěr

Fotovoltaika je klíčovou technologií pro přechod na udržitelné energetické zdroje. Ačkoli stále čelí některým výzvám, jako je variabilita a počáteční náklady, neustálý výzkum a inovace vedou k zlepšení účinnosti a snižování nákladů. S rostoucím důrazem na snižování emisí CO2 a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu bude fotovoltaika hrát stále důležitější roli v naší energetické budoucnosti.

cs_CZCzech