Po-Pá: 9–19 So: 9-13
Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám je státní podpůrný program, který poskytuje finanční prostředky pro investice do energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Cílem programu je zvýšit energetickou účinnost, snížit emise skleníkových plynů a podpořit rozvoj čistých technologií v České republice.

Dotace na fotovoltaiky

V rámci programu Nová zelená úsporám jsou poskytovány dotace na instalaci fotovoltaických systémů, které využívají sluneční energii k výrobě elektrické energie. Dotace jsou určeny pro:

 • Rodinné domy
 • Bytové domy
 • Firmy a organizace

Výše dotace

Výše dotace závisí na typu fotovoltaického systému a jeho instalaci. Dotace mohou pokrýt až 50 % nákladů na instalaci a nákup zařízení. Pro rodinné domy a bytové domy mohou být dotace až 185.000 Kč, pro firmy a organizace až 1 000 000 Kč.

Podmínky pro získání dotace

Pro získání dotace na fotovoltaiky v rámci programu Nová zelená úsporám je nutné splnit několik podmínek:

 • Fotovoltaický systém musí mít výkon alespoň 2 kWp.
 • Instalace musí být provedena certifikovaným odborníkem.
 • Žadatel musí být vlastníkem nemovitosti, na které bude systém instalován.
 • Žadatel nemusí mít trvalé bydliště v místě instalované elektrárny (doložit list vlastnictví).
 • Žadatel nesmí být v likvidaci, úpadku nebo v insolvenci.

Jak žádat o dotaci

Žádost o dotaci je možné podat prostřednictvím webových stránek programu Nová zelená úsporám (https://novazelenausporam.cz). Postup je následující:

 1. Nejprve se zaregistrujte na webových stránkách programu.
 2. Po registraci vyplňte online žádost, kde uveďte údaje o nemovitosti, fotovoltaickém systému a plánovaném termínu instalace.
 3. Přidejte požadované dokumenty, jako jsou faktury za instalaci, technická zpráva o fotovoltaickém systému a doklad o vlastnictví nemovitosti.
 4. Po odeslání žádosti budete informováni o přidělení dotace.

Výhody instalace fotovoltaických systémů

Investice do fotovoltaiky přináší řadu výhod, mezi něž patří:

 • Snížení emisí skleníkových plynů a zlepšení kvality ovzduší.
 • Úspora na nákladech za energii, díky produkci vlastní elektrické energie ze slunce.
 • Možnost prodeje přebytečné energie zpět do elektrické sítě.
 • Zvýšení hodnoty nemovitosti díky moderním a ekologickým technologiím.

Závěr

Program Nová zelená úsporám představuje významnou příležitost pro ty, kteří chtějí investovat do ekologického a udržitelného zdroje energie. Dotace na fotovoltaiky umožňují snížit náklady na instalaci a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. Neváhejte využít této příležitosti a podílet se na budování zelené a udržitelné energetické budoucnosti České republiky.

cs_CZCzech